Mäklarhusets Integritetspolicy

Mäklarhusets behandling av personuppgifter

Mäklarhuset registrerar och behandlar kunders personuppgifter. Mäklarhuset behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Med “Mäklarhuset” avses samtliga företag inom kedjan Mäklarhuset. Mäklarhuset Real Estate Sweden AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, lämna en intresseanmälan eller anmäla dig som spekulant på ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss eller delta vid visningar

Mäklarhuset kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till Mäklarhusets samarbetspartners som då kan behandla dina personuppgifter. Samarbetspartners har inte tillstånd att använda dina personuppgifter för andra syften än Mäklarhusets. Aktuella uppgifter om samarbetspartners finns på Mäklarhuset hemsida.

Syften med behandlingen

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Mäklarhuset ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Mäklarhuset behandlar även personuppgifter för följande syften:

Administrera fastighetsförmedling, tjänster m.m.: Personuppgifterna används för att administrera förmedlingen av en bostad, tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats och för att Mäklarhuset ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Marknadsföringsändamål: Dina uppgifter används även i syfte att kunna erbjuda andra boenderelaterade produkter och tjänster som mäklartjänster, bolån, försäkringar etc. som tillhandahålls av Mäklarhuset och samarbetspartners. Direkt marknadsföring kan komma att skickas via ditt konto eller med annan funktion, göras via telefon eller skickas till din e-post adress eller via sms till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss på Mäklarhuset (adress nedan) eller följa instruktioner som finns i e-postmeddelande eller sms. Dina personuppgifter används även för statistiska ändamål och utvärderingar för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter.

Slutpriser och annan information om objekt m.m.: Bilder och information (bostaden, adress, gata, försäljningspris, namn på köpare och säljare) kan också användas var för sig eller gemensamt för publicering av Mäklarhuset eller våra samarbetspartners samt för att marknadsföra Mäklarhusets tjänster till allmänheten.

Bevarande och gallring

Mäklarhuset bevarar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation har upphört. Mäklarhuset vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter. Exempelvis använder Mäklarhuset ditt personnummer för att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter. Mäklarhuset vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Samtycke

Genom att godkänna våra villkor, genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, anmäla dig som spekulant på ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss samtycker du till Mäklarhusets insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag

I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Mäklarhuset skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Mäklarhuset kan även vara skyldigt på grund av tvingande lag att överföra dina personuppgifter till vissa myndigheter, exempelvis Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige.

Dina rättigheter

Om du vill veta vilka personuppgifter Mäklarhuset har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på adressen nedan. Om du begär att Mäklarhuset slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att Mäklarhuset inte kan fortsätta att erbjuda tjänsterna. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Mäklarhuset har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen nedan.

Användning av cookies och web beacons på webbtjänsten

Mäklarhuset använder sig av cookies. När du besöker Mäklarhuset webbsida, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Mäklarhuset webbsidan. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster.

Mäklarhuset kan använda så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation.

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon . Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon. Några av våra affärspartners vars innehåll det finns länkar till på den här webbsidan kan också använda sig av cookies eller web beacons.

Adress

Mäklarhuset Real Estate Sweden AB
Vädursgatan 6
412 50 Göteborg
Tel. 00 46 31 733 60 12

Om Mäklarhuset